Klímastratégia
>
>
Klímastratégia

Klímastratégia

Zöld8

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a klímaváltozás mérséklésére és hatásainak kezelésére Zöld8 néven átfogó projektet indít. A projekt megvalósításával Józsefváros Önkormányzata hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához, valamint a kapcsolódó feltételek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez.

Program keretei

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a KEHOP Irányító Hatósága a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás, illetve a klímatudatos magatartásformák elterjesztésére irányuló szemléletformáló tevékenységek megvalósítására „Helyi klímastratégia kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívást tett közzé, amelyre a Józsefvárosi Önkormányzat sikerrel pályázott. 2019. szeptemberében elindult a Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban (KEHOP-1.2.1-18-2018-00011) című projekt, amely keretében az önkormányzat 2021 júliusáig kívánja elérni a kitűzött célokat.

Program szükségessége

Magyarországon a klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Így mind a mitigáció (hatáscsökkentés), mind az adaptáció (alkalmazkodás) terén számos feladat áll az önkormányzatok előtt.

A mitigáció kiemelt feladatai Józsefváros sűrűn beépített területein az épületek energiahatékonyságának növelése, az egyéni autós közlekedés visszaszorítása és a zöldfelületek növelése. Az Önkormányzat a saját beruházásaival közvetlenül is hozzájárul a klímavédelemhez. Az épületenergetikai korszerűsítések területén az elmúlt időszakban számos olyan beruházás is megvalósult, melyek ezt a célt (is) szolgálják. E beruházások energia-megtakarítást és kibocsátás-csökkentést értek el, és példát mutatnak más helyi közösségek számára is.

Az éghajlatváltozással a kerületben egyre nagyobb problémát fog okozni a nyári hőhullámok kialakulása, ami azt jelenti, hogy az éves hőmérséklet emelkedés extrém szélsőségek formájában fog jelentkezni. A meleg és szélsőségesen meleg (25°C-ot meghaladó középhőmérsékletű) napok száma átlagosan 12 nappal (2050), illetve 37 nappal (2100) fog emelkedni. Egyre gyakoribbak lesznek azok a meleg éjszakák, amikor a napi minimumhőmérséklet nem süllyed 20°C alá. Előfordulásuk a következő évtizedekben országosan akár évi 9-16 nappal is nőhet. A városi hőhullámokat mérsékelni tudó zöldfelületek fenntartása számára egyre nagyobb problémát fog okozni az évről évre fokozódó aszály. Az egyre ritkább, viszont egyre nagyobb intenzitású csapadékesemények lesznek jellemzőek. A 10 és 20 mm-t meghaladó (szélsőséges) napi csapadékmennyiségek évi előfordulásának valószínűsége a közeljövőben 2-17%-kal, míg a távoli jövőben 3-25%-kal növekszik. E mellett az infrastruktúrák és az épületek komoly terhelés növekedését jelzi a viharos széllökések éves gyakoriságának (több mint évi 31 nap) növekedése is.

A klímaváltozással együtt hazánkban is egyre több, eddig ismeretlen betegség jelenhet meg, illetve a már ismertek előfordulása is gyakoribbá válik (kullancsok által terjesztett lyme-kór, vírusos agyhártyagyulladás, szúnyogok által terjesztett – nyugat-nílusi láz stb.). Az éghajlatváltozás kedvez az allergén invazív növények terjedésének is, a jövőben hosszabb pollenszezon és új típusú allergének is terhelhetik a lakosság egészségét.

Klímavédelmi szempontból a kerület kiinduló adottságai nem a legszerencsésebbek: a beépítettsége nagy, Duna-parttal nem rendelkezik, kevés a zöldfelülete, ami a hősziget-hatást súlyosbítja, nagy az átmenő gépjárműforgalom, épületállománya elöregedett, ami korszerűtlen fűtési rendszereket jelent; ugyanakkor az energetikai fejlesztésekben, a zöldfelület-fejlesztésekben, a kerékpáros- és gyalogos infrastruktúra fejlesztésében, a közösségi kezdeményezésekben hatalmas a potenciál.

A program céljainak meghatározása

A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálással és a helyi klímastratégia kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, amely következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

A projekt céljai:

 • A károk megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése: számba venni a klímaváltozás Józsefvárosban várható hatásait a jelenleg rendelkezésre álló adatok és előrejelzések alapján.
 • Hatásvizsgálatok, sérülékenység elemzések, kockázati térképek, modellek, módszertanok segítségével azonosítani a kerület lakosságát és városi rendszereit (természeti és épített környezetét, infrastruktúráját) leginkább fenyegető kockázatokat, és elősegíteni az adaptációs felkészülést.
 • Meghatározni a kerület klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb feladatait, mind a mitigáció, mind az alkalmazkodás területén.
 • Célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a megelőző környezetvédelmet hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is kiterjedő szemléletformálási akciókat megvalósítani az érintett célcsoportok tájékoztatásával és szerepvállalásával. Aktív, részvételen alapuló közösségépítési programok gyakorlati megvalósítása a lakosság, a társadalmi-gazdasági szereplők, civil szervezetek és média minél nagyobb arányú bevonásával.
 • Az önkormányzat és intézményei szervezetén belüli kommunikáció és tudásátadás, melynek során az Önkormányzat és szervei munkatársainak klímavédelmi ismereteinek elmélyítése folyik, és ezáltal a tapasztalataiknak becsatornázása a döntések szakmai előkészítésébe.
 • A példamutatás (a klímavédelemmel kapcsolatos megvalósult fejlesztések bemutatása a helyi közösség számára) mellett az „alulról” (egyénektől, lakóközösségektől, civil szervezetektől, oktatási-nevelési intézményektől) jövő kezdeményezések támogatása.

A projekt tervezett tevékenységei

 • Helyi Klímastratégia kidolgozása
 • A helyi lakosság bevonása a klímastratégia kidolgozásában online kérdőívek és lakossági fórumok
 • A klímaváltozással kapcsolatos tanulmányi verseny a kerület iskolái számára
 • A kerület rendezvényein a klímatudatosságot népszerűsítő ismeretterjesztés és gyerekeknek szánt játékos foglalkozások
 • Folyamatos tájékoztatás a klímastratégiához kötődő rendezvényeken a helyi médiumokban és a honlapon
 • Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése
Megosztom:
zold8_logo_footer

© 2020 Józsefvárosi Önkormányzat

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart